COP26’da Eğitim ve Çevre Bakanları Zirvesi Sonuçları

Spread the love
Daniella Tilbury (@DaniellaTilbury) / Twitter
Prof. Dr. Daniella Tilbury’nin moderasyonunu yaptığı zirve

COP26’da 5 Kasım tarihinde gerçekleşen ve bir önceki yazımda akışını paylaştığım zirvenin sonuçlarını çevirmeye çalıştım aşağıda. Çevirmen değilim, mükemmel bir çeviri beklemeyin. Anlaşılır kılmaya çalıştım sadece. Bir profesyonel çevirene kadar benimkiyle idare edeceğiz.

Bu taahhütlerin altına anladığım kadarıyla henüz 23 ülke imza atmış. Detaylı bilgi bulamadım. Buldukça burayı güncellerim. Bu ülkelerin zirveye katılan ve konuşan ülkeler olduğunu tahmin ediyorum.

Yeterli mi derseniz, bence yetersiz. En başta toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından yetersizliğini hemen belirtmek isterim. Bahsi bile geçmiyor. Oysa çok iyi biliyoruz ki toplumsal cinsiyet eşitliğini ve iklim adaletini eğitimin tam ortasına koymadan yapılan eğitim hiçbir zaman yeterli ve etkili olamayacak. Nedenleri ve gerekçelerini de başka bir yazıya saklayayım.

Bir de aşağıdaki taahhütlerde Madde 6’da da bir sorun gizli: “gençler de dahil olmak”. “ve gençler” olmalı artık.

Bu taahhütlerin genel çerçeve sunduğunu kabul etmekle birlikte iklim adaleti ve toplumsal cinsiyet eşitliğine referans olmaması, gençlerin kararlara katılım haklarının gerçekleşmesi konusunda samimiyet eksikliği bence önemli eksiklikler.

Böyle düşününce “-mış gibi” diyebilir miyiz bu metne ne dersiniz?

Sözü uzatmayayım benim gibi çevirmen olmayan birinin çevirmesi nedeniyle çeviri-ymiş gibi, çeviri-msi olan metni paylaşayım. Umarım üzerinde uzun uzun tartışabiliriz.

Çeviri👇🏽, orjinali ise burada.

COP26’da Eğitim ve Çevre Bakanları Zirvesi Eşbaşkanlar Sonuçları

Gezegenimiz için öğren, iklim için hareket et

Gerekçe

 • Biz, Eğitim Bakanları ile Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafı ülkelerin iklim değişikliğinden sorumlu Bakanları, bu bildirgeyi Birleşik Krallık’ın Glasgow kentinde COP26 vesilesiyle ortaklaşa kabul ediyoruz.
 • İklim pozitif bir geleceğe geçişte eğitim ve öğrenmenin oynadığı kritik rolü ve iklim konularını eğitimin tüm kademelere entegre etmenin aciliyetini fark ederek, sürdürülebilir bir gelecek için işbirliğini ve eğitime yatırımı taahhüt ediyoruz.
 • Taahhüdümüz, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayınlanan Altıncı Değerlendirme Raporu’nda sunulan, küresel ısınmaya olan insan etkisinin ve çevresel bozulmanın arttığına yönelik kanıtları temel alıyor.
 • Glasgow’da, bakanlıklar arası işbirliğinin, iklim dayanıklılığını sağlayacak bir sosyo-ekonomik dönüşüm için ülke düzeyinde çok paydaşlı ortaklığın nasıl geliştirilebileceğini değerlendirmek üzere bir araya geldik.
 • İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ndeki Madde 6‘yı ve Paris Anlaşması’ndaki Madde 12‘yi hatırlatarak, Berlin Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Bildirgesi‘nin yanı sıra iklim krizini ele almak ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için eğitimin önemini vurgulayan G20 Eğitim Bakanları Katanya Bildirgesi‘nin ve İklim Güçlendirme Eylemi‘nin kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. COP26 öncesi toplantılar kapsamında İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Youth4Climate etkinliğinin ve 2020’deki Mock COP26 konferansının iklim acil durumu karşısında gençlerin seslerinin ve aktivizminin altını çizerek düzenlenmesini kutluyoruz.
 • Son yıllarda iklim değişikliğine yönelik eğitim için kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte, iklim pozitif toplumlara geçişe etkili bir şekilde katılmak için gereken bilgi, beceri, değer ve tutumları herkese sağlamada konusunda büyük boşluklar var. İklim değişikliği ve aşırı hava koşullarının gelişmekte olan ülkelerdeki eğitim sistemini hali hazırda etkilediğini, çocukların ve öğretmenlerin güvenliğini ve temel eğitime erişimini risk altına soktuğunu biliyoruz.

Taahhüdümüz

 1. Eğitimi, herkesin iklim değişikliğiyle mücadelede acil eylem için gereken bilgi, beceri, değer ve tutumları edinebileceği toplum çapında bir öğrenme süreci olarak tanımlıyoruz.
 2. Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin, temel müfredat bileşenleri de dahil olmak üzere örgün eğitim sistemlerine, kılavuzlara, öğretmen eğitimine, sınav standartlarına ve kurumlar aracılığıyla birden fazla düzeyde entegrasyonunu taahhüt ediyoruz.
 3. Benzer şekilde, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin mesleki eğitim, kamu bilinci ve bilgilendirme faaliyetleri ile diğer yaygın ve formal olmayan öğrenme alanlarına entegrasyonunu taahhüt ediyoruz. Sürdürülebilirlik doğrultusunda okul dışı faaliyetleri desteklemeyi çok önemli görüyoruz.
 4. Eğitim ve çevre sektörleri arasındaki güçlü ortaklıkla çok paydaşlı ve sektörler arası işbirliğini geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.
 5. Özel sektörle birlikte çalışarak, sürdürülebilirliğe uygun bir iş gücü gerektiren yeşil ve karbon nötr ekonomiler için sorumluluklarını yerine getirmelerini desteklemeyi taahhüt ediyoruz.
 6. Önerilen politikaların ve değişikliklerin tüm toplulukların ihtiyaçlarına ve yaşanmış deneyimlerine yeterince yanıt verebilmesini sağlamak için gençler de dahil olmak üzere çeşitli paydaşlarla birlikte çalışmayı taahhüt ediyoruz.
 7. Ulusal Uyum Planları (NAP’ler) ve Afet Riskini Azaltma (DRR) önlemleri de dahil olmak üzere uyum çabaları içinde eğitim ve öğrenmeyi vurgulamayı ve eğitim sistemlerimizin iklim değişikliği karşısında dirençli olmasını sağlamak için çabalarımızı artırmayı taahhüt ediyoruz.
 8. Bu bildirgenin hükümlerini, ilgili görevlerimiz içinde ve sorumluluk alanlarımızda belirli taahhütler yoluyla, ihtiyaçlarımızı, kapasitelerimizi, mevcut kaynaklarımızı ve ulusal önceliklerimizi göz önünde bulundurarak ve Paris Anlaşması’nın hükümlerini yerine getirmek için acil çalışmalarımızı sürdürürken, uygun şekilde ileriye götürmeyi taahhüt ediyoruz. COP27 öncesinde ortak taahhüdümüzü gözden geçirmeyi kabul ediyoruz.

Bu bir yazı dizisi. İlk yazım 26. Taraflar Konferansı (COP 26) yarın başlıyor!, ikinci yazım COP 26’da ilk iki gün, üçüncü yazım COP26 ve İklim Değişikliği Eğitimi alanındaki gelişmeler, dördüncü yazım ise 5 Kasım’da COP26’da ne oldu? Beşinci yazım da COP26’da Eğitim ve Çevre Bakanları Zirvesi Sonuçları.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: